معاونت دانشجویی
 
EnAr ورود 0

اداره رفاه و تسهیلات دانشجویی، یکی از ادارات تابعه مدیریت دانشجویی دانشگاه است که به‌ عنوان پل ارتباطی میان دانشگاه و صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، در راستای تأمین بخشی از کمک‌ هزینه‌های تحصیلی و معیشتی دانشجویان مستعد و کم‌بضاعت شاغل به تحصیل، فراهم نمودن زمینه‌ها و بسترهای مناسب برای رشد و تعالی هرچه بیشتر استعدادهای تحصیلی و رفع دغدغه‌­های مادی دانشجویان، فعالیت می‌نماید.

رسالت و اهم وظایف اداره رفاه دانشجویان:

 • همکاری و ارتباط مستمر با صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در زمینه ارائه تسهیلات‌ رفاهی به دانشجویان
 • پیگیری جهت جذب بودجه و منابع مالی مرتبط با امور رفاهی دانشجویان از طریق صندوق رفاه دانشجویان
 • ساماندهی و تسهیل امور مربوط به ثبت‌نام دانشجویان جدیدالورود
 • شناسایی دانشجویان واجد شرایط دریافت وام‌های دانشجویی مطابق ضوابط و آئین‌نامه‌های مربوط
 • ارائه انواع وام‌های دانشجویی به دانشجویان روزانه و نوبت دوم از محل اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان
 • انجام امور مربوط به تسویه‌حساب دانشجویان و دانش‌آموختگان در سامانه آموزشی دانشگاه
 • بهبود برنامه‌ها و خدمات ارائه شده جهت بازپرداخت وام و تسویه‌حساب دانشجویان و دانش‌آموختگان
 • معرفی و اعلام میزان بدهی دانشجویان و دانش‌آموختگان به صندوق رفاه دانشجویان و مدیریت آموزشی
 • پیگیری امور مربوط به دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امداد امام خمینی، بهزیستی و …)
 • شناسایی دانشجویان واجد شرایط جهت دریافت وام‌ شرافتی مطابق ضوابط و آئین‌نامه‌های مربوط
 • نیازسنجی و توزیع همیار دانشجو (کار دانشجویی) در واحدهای مختلف دانشگاه جهت کمک به دانشجویان
 • پیگیری و انعقاد قرارداد بیمه حوادث دانشجویی و ارائه خدمات به دانشجویان مشمول
بازدید امروز: 8    بازدید کل: 4620