معاونت دانشجویی
 
EnAr ورود 0

یکی از نیازهای اساسی برای زندگی موفقیت آمیز برخورداری از آرامش و امنیت خاطر در زمینه های تربیتی ، روانی و اجتماعی است . هدف اصلی راهنمایی و مشاوره تسهیل رشد شخصی و روانی فرد ، به سمت یک بلوغ اجتماعی و تعالی بخشیدن آن است. در این بین مشاوره می تواند پاسخگوی 3 موقعیت اساسی باشد :

  • افزایش شناخت از خود، استعداد ها، توانمندی ها و باورها؛
  • پیشگیری از مشکلات و بیماریهای روانی و اجتماعی؛
  • درمان و بهبود مشکلات روانشناختی .

مرکز مشاوره دانشگاه هرمزگان با هدف ارتقاء سطح بهداشت روانی دانشجویان، پیشگیری از بروز و شیوع آسیب های روانی و افزایش شناخت و آگاهی جامعه دانشگاهی خدمات خود را در   بخش های مختلف زیر به جامعه دانشگاهی(دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی)ارائه می کند .

بخش مشاوره: انجام مشاوره در زمینه های مختلف تحصیلی ، خانوادگی و بالینی از مهمترین    فعالیت ها ی مرکز می باشد .

بخش آموزش :برگزاری کارگاه های آموزشی متعدد در طول سال تحصیلی برای دانشجویان جدید الورود ونیز کلیه ی دانشجویان و کارکنان دانشگاه با عناوین و موضوعات مختلف در زمینه آموزش مهارت های زندگی ، حل مشکلات تحصیلی ، آمادگی ازدواج و ...به منظور افزایش سطح آگاهی و شناخت

بخش مدکاری :انجام خدمات مرتبط با مددکاری ارتباط با سایر حوزه های درون دانشگاهی و برون دانشگاهی به منظور پیشگیری رفع و حل مشکلات ، مختلف تحصیلی ، روحی ، اقتصادی دانشجویان .

کتابخانه و نشریات :مرکز مشاوره دانشگاه با در اختیار قرار داشتن کتابخانه تخصصی در حوزه کتب روانشناسی و یاری رسان ، منبع مناسبی جهت بهره گیری دانشجویان از کتب مورد نیاز خود در زمینه بهبود وضعیت وضعیت روانی در اختیار آنان قرار می دهد .

1   1
بازدید امروز: 11    بازدید کل: 5515