معاونت دانشجویی
 
EnAr ورود 0

صدور اقامت

مدارک لازم برای صدور اقامت دانشجو

 • درخواست گواهی اشتغال به تحصیل ویژه ی امور کنسولی-صدوراقامت در سامانه ی گلستان

 • صفحه اول گذرنامه
 • اصل روادید تحصیلی
 • مهر ورود به کشور یا مهر خروج از کشور مبدا
 • شناسه فراگیر (صفحه آخر گذرنامه)
 • دو قطعه عکس پرسنلی مشابه
 • دریافت مبلغ از طریق کارت بانکی

مدارک لازم برای صدور اقامت هر یک از اعضای خانواده دانشجو

 • صفحه اول گذرنامه عضو خانواده
 • اصل روادید عضو خانواده
 • مهر ورود به ایران عضو خانواده
 • صفحه اول گذرنامه دانشجو
 • اقامت دانشجو
 • دو قطعه عکس پرسنلی مشابه
 • دریافت مبلغ از طریق کارت بانکی

- برای صدور اقامت همسر دانشجو عقدنامه رسمی با تایید وزارت امور خارجه ایران و سفارت کشور متبوع الزامی است.تصویر عقدنامه ی ترجمه شده به فارسی باشد.

0   0
بازدید امروز: 3    بازدید کل: 1613
captcha