معاونت دانشجویی
 
EnAr ورود 0
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 جمالی زاده سرپرست اداره خوابگاه ها 076-33711045 - رئیس اداره خوابگاه ها 1- اجرای دقیق قوانین و مق...
2 عباس یاری کارشناس واحد برادران 076-33711045
3 فوزیه سالاری کارشناس خوابگاه ها واحد خواهران 076-33711000-11
4 منوچهر دریابار مسئول تاًسیسات خوابگاه ها
5 احمد باقرزاده کارپرداز امور دانشجویی