دانشکده فنی و مهندسی
 
EnAr

گروه مهندسی عمران دارای دو آزمایشگاه مکانیک خاک و آزمایشگاه مصالح ساختمانی و بتن به شرح زیر می باشد:

 • آزمایشگاه مکانیک خاک
  • دانه بندی خاک
  • درصد رطوبت
  • حدود اتربرگ
  • نفوذپذیری خاک
  • برش مستقیم خاک
  • تحکیم خاک
  • CBR
  • تراکم
  • تعیین وزن واحد حجم خاک
  • سه محوری دینامیکی
 • آزمایشگاه مصالح ساختمانی و بتن
  • وزن واحد حجم سیمان ( جرم حجمی سیمان)
  • آزمایش کششی، فشاری و خمشی ملات
  • دانه بندی مصالح سنگی
  • تعیین وزن مخصوص حقیقی و ظاهری شن و ماسه
  • تعیین اسلامپ
  • نفوذ ناپذیری بتن
  • آزمایش چکش اشمیت
  • آزمایش التراسونیک
  • آزمایش خمش تیر بتنی
  • آزمایش مقاومت فشاری بتن
4   1
بازدید امروز: 4    بازدید کل: 5183