دانشکده فنی و مهندسی
 
EnAr
  • ایجاد تعامل قوی با صنایع استان به ویژه صنایع دریایی و بندری به منظور گسترش آنها
  • بهبود عملکرد فرآیندهای صنعتی و لجستیکی استان و منطقه
2   2
بازدید امروز: 4    بازدید کل: 5017