دانشکده فنی و مهندسی
 
EnAr
تصویر گروه برق و کامپیوتر

گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه هرمزگان از سال 1375 به عنوان یك بخش در دانشکده فنی و مهندسی فعالیت‌های علمی خود را با 4 گروه‌ آموزشی الکترونیک، کنترل، قدرت و مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار و هوش مصنوعی) آغاز كرد. تعداد اعضای هیات علمی رسمی و پیمانی دانشكده در حال حاضر 15 نفر می باشد كه 1 نفر دارای مرتبه دانشیاری و 14 نفر با مرتبه استادیاری می‌باشند. در حال حاضر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه هرمزگان بیش از 300 دانشجو در دوره‌ی کارشناسی و 50 دانشجو در دوره‌ی کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل دارد.

گروه متعهد به توسعه مرزهای دانش از طریق ایجاد محیط مناسب آموزشی و پژوهشی است. تلاش‌های بی وقفه اعضای هیأت علمی موجب شده است که پروژه‌های تحقیقاتی در سطح ملی و منطقه‌ای تعریف و مورد حمایت صنایع مختلف قرار گیرند. در این مدت گروه زمینه‌های تحقیقاتی خود را در هفت حوزه زیر توسعه داده است: سیستم‌های کنترل، هوش مصنوعی، یادگیری عمیق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی نرم‌افزار، سیستم‌های دیجیتال و مهندسی سیستم‌های قدرت و انرژی الکتریکی (شامل سیستم‌های قدرت و الکترونیک قدرت). این گروه علاوه بر ارائه آزمایشگاه‌ها و امکانات آموزشی برای تکمیل دوره‌ها، دارای 8 آزمایشگاه تحقیقاتی بسیار تخصصی است که توسط اعضای هیأت علمی اداره می‌شوند. این آزمایشگاه ها به طور مداوم در انجام تحقیقات دانشگاهی و صنعتی فعال هستند. همچنین گروه دارای پیوندهای تحقیقاتی قوی با صنعت بوده و همکاری ها و فعالیت های برنامه ریزی مشترک خود را در سال های اخیر به میزان قابل توجهی افزایش داده است.

6   4
بازدید امروز: 5    بازدید کل: 6511