دانشکده فنی و مهندسی
 
EnAr

این گروه دارای 5 آزمایشگاه ترمودینامیک، مقاومت مصالح، مکانیک سیالات، دینامیک ماشین و ارتعاشات و در نهایت انتقال حرارت بوده که در زیر به همراه تجهیزات موجود لیست شده اند:

 • آزمایشگاه ترمودینامیک
  • کمپرسور تک مرحله‌ای
  • دیگ مارست
  • نیروگاه
  • سیکل تبرید جذبی
  • پمپ حرارتی
 • آزمایشگاه مقاومت مصالح
  • دستگاه آزمایش خمش
  • دستگاه آزمایش پیچش
  • دستگاه آزمایش برش یا قیچی شدن
  • دستگاه آزمایش خمش قاب‌ها
  • دستگاه آزمایش تیر قوسی
  • پیچش پلاستیک دستگاه آزمایش
  • کمانش ستون ها دستگاه آزمایش
  • دستگاه آزمایش کرنش سنج‌ها
  • دستگاه آزمایش کشش یونیورسال
 • آزمایشگاه مکانیک سیالات
  • دستگاه آزمایش میز هیدرولیکی
  • دستگاه آزمایش کاویتاسیون
  • دستگاه آزمایش مرکز فشار
  • دستگاه آزمایش تعیین صحت رابطه برنولی
  • دستگاه آزمایش افت انرژی در لوله مستقیم
  • دستگاه آزمایش تعیین مشخصات پمپ سانتریفیوژ
  • دستگاه آزمایش دبی سنج‌ها
  • دستگاه آزمایش افت در سیستم لوله کشی
  • دستگاه آزمایش پمپ‌های سری و موازی
  • دستگاه آزمایش رینولدز
  • دستگاه آزمایش ضربه جت
  • دستگاه آزمایش کانال جریان
 • آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات
  • دستگاه آزمایش دیسک غلتان روی سطح شیبدار
  • دستگاه آزمایش چرخ و لنگر
  • دستگاه آزمایش چرخ و محور مرکب
  • دستگاه آزمایش ارتعاشات پیچشی
  • دستگاه آزمایش ارتعاشات یونیورسال
  • دستگاه آزمایش ژیروسکوپ شماره 1
  • دستگاه آزمایش ژیروسکوپ شماره 2
  • دستگاه آزمایش بادامک و پیرو
  • دستگاه آزمایش شتاب کوریولیس
 • آزمایشگاه انتقال حرارت
  • دستگاه آزمایش بررسی انتقال حرارت جابجایی آزاد و اجباری روی اجزای مختلف
  • دستگاه آزمایش بررسی انتقال حرارت تشعشعی و جابجایی
  • دستگاه آزمایش تعیین ضریب هدایت حرارتی گازها و مایعات
  • دستگاه آزمایش انتقال حرارت ترکیبی تشعشعی و جابجایی
3   1
بازدید امروز: 3    بازدید کل: 5395