دانشکده فنی و مهندسی
 
EnAr

تاکنون دو آزمایشگاه تخصصی اندازه‌گیری دقیق و کنترل کیفیت و آزمایشگاه ارگونومی و ارزیابی کار و زمان مختص گروه مهندسی صنایع در دانشگاه راه‌اندازی شده که هم اکنون، تنها آزمایشگاه فعال آزمایشگاه اندازه‌گیری دقیق و کنترل کیفیت است. در این آزمایشگاه چگونگی استفاده از ابزارهای مختلف اندازه‌گیری در بررسی پیچ و مهره‌ها، چرخ دنده‌ها، میزان لنگی، میزان انطباق، انتقال نیرو، کیفیت سطوح، و رسم نمودارهای کیفیت و بررسی تولرانس‌ها صورت می‌گیرد. همچنین استفاده از دستگاه‌های نوری در سنجش ابعاد قطعات نیز آموزش داده می‌شود. این آزمایشگاه شامل ابزارها و تجهیزات زیر است:

  • ابزار اندازه گیری دقیق (کولیس‌ها، نقاله‌ها، زاویه‌یاب‌ها، ترازها و غیره)
  • ابزارهای ساخت قطعات حساس (میکرومتر، راپورتر و ارتفاع‌سنج)
  • ساعت‌های اندازه‌گیری و ترازهای حساس با زاویه‌یاب
  • ابزار سنجش ویژگی‌های فیزیکی پیچ و مهره
1   1
بازدید امروز: 4    بازدید کل: 4988