دانشکده فنی و مهندسی
 
EnAr

مهندسی مکانیک یکی از قدیمی ترین و مهمترین شاخه های مهندسی می باشد. این رشته نقش حیاتی در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور ایفا می کند. دانش آموختگان مهندسی مکانیک، نقش کلیدی در صنایع مختلف خواهند داشت. گروه مهندسی مکانیک یکی از پنج گروه نخصت راه اندازی شده در دانشگاه هرمزگان و همزاد دانشگاه از سال 1371 فعالیت دارد. در حال حاضر 25 دانشجوی دکترای تخصصی (گرایش تبدیل انرژی)، 50 دانشجوی کارشناسی ارشد (گرایش های تبدیل انرژی و ساخت و تولید) و 200 دانشجوی کارشناسی مشغول به تحصیل هستند. این گروه قصد دارد نقش خود را در توسعه منطقه و کشور پررنگ تر کند. در حال حاضر، 12 نفر عضو هیأت علمی شامل 1 استاد، 4 دانشیار، 6 استادیار و 1 مربی تلاش می کنند تا دانشجویان خود را در زمینه های زیر هدایت و راهنمایی کنند:

  • آب شیرین کن ها
  • پیل های سوختی
  • سیستم های تبدیل انرژی
  • CFD
  • جریان های چند فازی
  • انتقال سیال و حرارت در مقیاس میکرو و نانو
  • CAD/CAM
  • شكل دهی فلزات
  • جوشکاری اصطکاکی
  • تغییر شکل پلاستیک شدید
3   1
بازدید امروز: 6    بازدید کل: 6132